Saturday, 28 May 2016

Assembly gets an Award


Byddar Cymru COMMENT: "Yes we complained about it ! Because we found no improved access to the Assembly itself. It seems to be a PR exercise by AOHL and others in the hope increased influence and funding goes their way. They claimed Assembly staff were more 'aware' but we couldn't identify one of them. 
There is also huge concern with the state of the Assembly website which appears a complete mess and minefield, as well as the search option unable to identify specific areas of deaf and HoH support,and playing into the all deaf people sign thing, and all HoH wear Hearing aids, notwithstanding they are all over 90 according to AOHL ! 
The sensory meetings are hardly ever held and no grass roots people are allowed membership of them, it is just charities vying for support there, near all of whom have NO membership of note in Wales. Indeed AOHL is not based IN Wales only its annex is, and support decision-making emanates from London not Wales.. 
We are not asked if we approve of the type of awareness they are raising, most of which just appears to be sign language/Loops nothing else."

Welsh Cymraeg.
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ennill gwobr am fod yn organisaiton fyddar-gyfeillgar top. (Os ydynt byth yn llwyddo i sillafu yn gywir!). Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cael ei gydnabod am fod yn sefydliad fyddar-gyfeillgar ardderchog am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn parhau i ennill gwobrau fel sefydliad byddar-gyfeillgar top ar ôl derbyn y Action on gwobr Rhagoriaeth Cymru Colli Cymru Clyw eto eleni.
Cyflawnodd y Cynulliad y AHL Uwch na Geiriau achrediad am y tro cyntaf yn 2013, ac wedi cadw ei yn 2014 a 2015. Y llynedd, mae'r Cynulliad hefyd dyfarnwyd Action on Gwobr Rhagoriaeth Arian Cymru Colli Cymru Clyw. Trefnir y gwobrau i gydnabod llwyddiant wrth brofi gwasanaethau byddar-gyfeillgar i'r 530,000 o bobl yng Nghymru sy'n fyddar neu sydd â nam ar y clyw.
Byddar Cymru SYLW: "Oes rydym yn cwyno am y peth Gan i ni ganfod unrhyw fynediad gwell i'r Cynulliad ei hun Mae'n ymddangos i fod yn ymarfer cysylltiadau cyhoeddus gan AOHL ac eraill yn y gobaith chynyddu dylanwad a chyllid yn mynd eu ffordd Roeddent yn honni staff y Cynulliad yn fwy ' ymwybodol ', ond ni allem nodi un ohonynt.
Mae yna hefyd bryder mawr gyda chyflwr y wefan y Cynulliad sy'n ymddangos llanast a dir peryglus yn gyflawn, yn ogystal â'r opsiwn chwilio gallu nodi meysydd penodol o bobl fyddar a chefnogaeth Hoh, a chwarae i mewn i'r holl bobl fyddar llofnodi peth, a phob Hoh gwisgo cymhorthion clyw, er gwaethaf eu bod i gyd dros 90 yn ôl AOHL.
Mae'r cyfarfodydd synhwyraidd prin yn cael eu cynnal erioed a dim pobl ar lawr gwlad yn cael eu caniatáu aelodaeth ohonynt, mae yr un elusennau sy'n cystadlu am gefnogaeth yno, ger pob un ohonynt wedi NO aelodaeth o bwys yng Nghymru. Yn wir, nid AOHL wedi ei lleoli yng Nghymru dim ond ei atodiad yw, a chefnogaeth gwneud penderfyniadau deillio o beidio Llundain Cymru ..
Nid ydym yn gofyn a byddwn yn cymeradwyo o'r math o ymwybyddiaeth y maent yn codi, y rhan fwyaf ohonynt yn unig yn ymddangos i fod iaith arwyddion / Cylchoedd dim byd arall.