Thursday, 16 April 2015

Any old hearing aids ?

A LLANELLI hearing centre is calling on residents to donate their old hearing aids to help children in developing nations.

Specsavers Hearing Centre Llanelli is collecting donations for Sound Seekers, a charity dedicated to helping people, especially the young, who are deaf or hard of hearing in the world's poorest communities.

It is hoped the donated devices, when reconditioned and reprogrammed, will help create a brighter future for those living with hearing loss in the developing world.

SOURCE

Welsh/Cymraeg

Mae canolfan clyw LLANELLI yn galw ar drigolion i roi eu hen cymhorthion clyw i helpu plant mewn gwledydd sy'n datblygu.

Specsavers Gwrandawiad Canolfan Llanelli yn casglu rhoddion ar gyfer Ceiswyr Sound, elusen sy'n ymroddedig i helpu pobl, yn enwedig yr ifanc, sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw mewn cymunedau tlotaf y byd.

Y gobaith yw y dyfeisiau a roddwyd, pan hadnewyddu ac yn reprogrammed, bydd yn helpu i greu dyfodol mwy disglair ar gyfer y rhai sy'n byw gyda nam ar eu clyw yn y byd sy'n datblygu.