Friday, 18 April 2014

Little Amelie hears for the first time after implant


This is the moment little Amelie Ring heard for the first time. The 20 month old from Holywell was born profoundly deaf and underwent an operation to insert bilateral cochlear implants to enable her to hear. Today was the first time her microphones were switched on and she heard her parents' voices.


VIDEO LINK

Welsh/Cymraeg


Mae hyn yn hyn o bryd clywed llawer Amelie Ffoniwch am y tro cyntaf. Mae'r 20 mis oed o Dreffynnon ei eni hollol fyddar a chafodd llawdriniaeth i osod mewnblaniadau yn y cochlea dwyochrog er mwyn ei galluogi i glywed. Heddiw oedd y tro cyntaf ei meicroffonau eu troi ymlaen ac mae hi'n clywed lleisiau ei rhieni '