Friday, 12 December 2014

Deaf Rugby re-instated as a charity...

Charity Commission
Welcome back to the register of charities the Wales Deaf Rugby Union. It originally registered in 1998, was removed in 2010 on the grounds of being inactive, but has since been restored. It hopes to host a world championship next year.


Welsh/Cymraeg

Croeso yn ôl at y gofrestr elusennau Undeb Rygbi Byddar Cymru. Mae cofrestru yn wreiddiol ym 1998, ei dynnu yn 2010 ar y sail eu bod yn segur, ond ers hynny mae wedi'i adfer. Mae'n gobeithio cynnal pencampwriaeth y byd y flwyddyn nesaf.