Monday, 29 September 2014

Olivia nominated for an award..

NOMINATED: Olivia Retter has been involved in the deaf community since 1987A BRITISH Sign Language (BSL) interpreter from Rhiwderin, Newport, has been shortlisted for a national award.

Olivia Retter, 61, is one of four nominees in the Communication Professional of the Year category at the 2014 Signature Annual Awards, held at Durham Cathedral on October 10.  It recognises her contributions to the field of deaf communication and language access services.

Ms Retter said: “I’m passionate about breaking down communication barriers between hearing and deaf.”  Ms Retter also volunteers support to students learning BSL and sits on the board of advisors for the Aneurin Bevan Health Board.

SOURCE

Welsh/Cymraeg.


Mae Iaith Arwyddion PRYDEINIG (BSL) dehonglydd o Rhiwderin, Casnewydd, wedi cyrraedd rhestr fer am wobr genedlaethol.

Olivia Retter, 61, yn un o bedwar a enwebwyd yn y Cyfathrebu Proffesiynol categori y Flwyddyn yng Ngwobrau Blynyddol y 2014 Llofnod, a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Durham ar Hydref 10 Mae'n cydnabod ei chyfraniadau i'r maes gwasanaethau cyfathrebu a mynediad iaith fyddar.


Dywedodd Ms Retter: "Rwy'n angerddol am chwalu'r rhwystrau cyfathrebu rhwng clyw a byddar." Ms Retter hefyd yn gwirfoddoli cymorth i fyfyrwyr BSL dysgu ac yn aelod o fwrdd o ymgynghorwyr ar gyfer y Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.