Thursday, 26 February 2015

Deaf Caleb the youngest motor racer in the world...

GO: Caleb in his Go-kart at G-Force Karting in Pontypool.A SEVEN-YEAR-OLD Torfaen motorhead believed to be youngest deaf racing driver in the world will be competing in major UK championships this spring.

Caleb McDuff, of Henllys, Cwmbran, will take part in the Bambino karting championships in complete silence from April.  The schoolboy is part of the WIX Racing team which competes in the prestigious British Touring Car Championships.

He has also just received backing from UK oil company Millers Oils, which will provide technical support and oil products for his kart.  His mechanic dad Ian, 34, said yesterday: “He can’t hear his own engine. “Everything has got to be done by feel.

“A lot of perception of speed comes from noise. “He’s not getting noise feedback on the tyres. He learns to feel it. He’s adapting with what he’s got. It’s amazing how well he does.” Caleb lost his hearing after suffering from ear infections aged two. 

SOURCE

Welsh/Cymraeg


Bydd Motorhead Torfaen SAITH-YEAR-OLD credir ei fod ieuengaf yrrwr rasio byddar yn y byd yn cystadlu mewn pencampwriaethau mawr yn y DU yn ystod y gwanwyn.

Caleb McDuff, o Henllys, Cwmbrân, yn cymryd rhan yn y pencampwriaethau cartio Bambino mewn tawelwch llwyr o fis Ebrill. Mae'r bachgen ysgol yn rhan o dîm Wix Rasio sy'n cystadlu ym Mhencampwriaethau fawreddog Touring Car Prydain.

Mae hefyd wedi derbyn dim ond cefnogaeth gan Olewau Millers cwmni olew yn y DU, a fydd yn darparu cefnogaeth ac olew chynhyrchion technegol ar gyfer ei cart. Dywedodd ei dad mecanic Ian, 34, ddoe: "Nid yn gallu clywed ei injan ei hun. "Mae popeth wedi mynd i gael ei wneud gan deimlad.

"Mae llawer o canfyddiad o gyflymder yn dod o sŵn. "Dyw e ddim yn cael adborth sŵn ar y teiars. Mae'n dysgu i deimlo iddo. Mae'n addasu gyda'r hyn mae ganddo. Mae'n anhygoel pa mor dda y mae'n ei wneud. "Colli Caleb ei glyw ar ôl dioddef o heintiau ar y glust dau oed.