Tuesday, 26 April 2016

Bangor Uni: Sign language a hit...

Pictured are (left to right) Alan Leslie Hale, Jasmine Sharp, Harriet Moran and Amy Crowther in a British sign language course session at Bangor University

Sign language courses are proving to be a massive hit for staff and students at Bangor University .

The training in deaf awareness and a ten-week introduction to sign language courses were offered through the university’s Widening Access Centre.  Delyth Murphy, head of the Widening Access Centre, said removing barriers is important.

She said: “One way of counteracting any possible discrimination felt by the estimated 254,000 deaf people in the UK is to ensure that as many barriers as possible are removed for them.  “Providing access to training for our own staff and students is one small step that we can make to this end.”

She was surprised at the response.


Welsh/Cymraeg

cyrsiau iaith arwyddion yn profi i fod yn llwyddiant mawr i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o fyddardod a chyflwyniad deg wythnos i lofnodi cyrsiau iaith yn cael eu cynnig drwy Ganolfan Ehangu Mynediad y brifysgol. Meddai Delyth Murphy, pennaeth y Ganolfan Ehangu Mynediad, cael gwared ar rwystrau yn bwysig.

Meddai hi: "Un ffordd o weithio yn erbyn unrhyw wahaniaethu posibl teimlo gan amcangyfrif y 254,000 o bobl fyddar yn y DU yw sicrhau bod cynifer o rwystrau ag y bo modd yn cael eu tynnu ar eu cyfer. "Mae darparu mynediad i hyfforddiant ar gyfer ein staff a myfyrwyr eu hunain yn un cam bach y gallwn wneud i'r perwyl hwn."

Cafodd ei synnu at yr ymateb.