Wednesday, 20 May 2015

The welsh gold rush (1933)


"And there is a gold mine in Wales - near Dolgelley, to be precise - where the mountains sweep down to the river" Panning shot of the valley - a river runs through it.  Dissolve into a M/S of hillside with small white building. C/U of man walking into what looks like a cave with a pick over his shoulder. He is followed by two men pushing a coal truck along a track into the mine. 

Interior of the mine - men are at work with picks. "Here, deep in the hillside, the gold miners of Britain find a livelihood, hewing out the ore containing the precious metal" M/S of two men hacking at the rock. C/U of man at work pushing a truck full of ore. He puts out his tongue in concentration as he approaches the camera. Exterior of the mine - man walks out of the entrance, followed by a truck of ore pushed by two other miners. L/S of the exterior of the mine - some buildings on the hillside. 

L/S of men on top of a rickety looking construction. The truck is emptied down a chute. "Back in the mine-works they are crushing and washing the ore, and extracting the minute particles of gold" M/S of men at work in the processing area. High angle of water passing over the ore. Various shots of processes involved. M/S of man using panning tray to lift out gold particles. "The ore and the gold - one worth pence - the other £400!" C/U of man holding a piece of rock and a bar of gold.

Welsh/Cymraeg

"Ac mae mwynglawdd aur yng Nghymru - ger Dolgellau, i fod yn fanwl - lle y mynyddoedd ysgubo i lawr at yr afon" panio ergyd o'r dyffryn - afon yn rhedeg trwyddo. Toddi i mewn i M / S o ochr y bryn gydag adeiladu bach gwyn. C / U dyn yn cerdded i mewn i'r hyn edrych fel ogof gyda dewis dros ei ysgwydd. Mae'n cael ei ddilyn gan ddau ddyn yn gwthio lori lo ar hyd trac i mewn i'r pwll.

Tu mewn i'r pwll - dynion yn y gwaith gyda casglu. "Yma, yn ddwfn yn y bryn, y glowyr aur Prydain yn dod o hyd bywoliaeth, hewing allan y mwyn cynnwys y metel gwerthfawr" M / S o ddau ddyn hacio yn y graig. C / U dyn yn y gwaith gwthio lori llawn o fwyn. Fod yn rhoi allan ei dafod yn canolbwyntio wrth iddo mynd at y camera. Tu allan i'r pwll - teithiau cerdded dyn allan o'r fynedfa, wedi'i ddilyn gan lori o fwyn gwthio gan ddau lowyr eraill. L / S o du allan y pwll - mae rhai adeiladau ar ochr y bryn.

L / S o ddynion ar ben o adeiladwaith simsan yn edrych. Mae'r lori yn cael ei wagio i lawr llithren. "Yn ôl yn y pwll-gwaith y maent yn malu a golchi y mwyn, a thynnu y gronynnau munud o aur" M / S o ddynion yn gweithio yn yr ardal brosesu. Ongl uchel o ddŵr pasio dros y mwyn. Mae amryw ergydion o brosesau dan sylw. M / S o ddyn yn defnyddio panio hambwrdd i godi allan gronynnau aur. "Y mwyn a'r aur - un sy'n werth ceiniog -! Y llall o £ 400" C / U dyn yn dal darn o graig a bar o aur.