Friday, 24 October 2014

STOP EBOLA !

These Ebola posters are being placed in health board hospitals and minor injuries units in the Abertawe Bro Morgannwg board
Ebola posters are being erected in hospitals across Swansea, Bridgend and Neath Port Tablot as part of precautions to stop the deadly virus taking hold in Wales.  The bright “Stop Ebola” warning posters, which are written in three languages, will be placed at the entrances of emergency departments and minor injury units in theAbertawe Bro Morgannwg University Health Board region.

Welsh/Cymraeg

Ebola posteri yn cael eu codi mewn ysbytai ar draws Abertawe, Penybont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Tablot fel rhan o'r rhagofalon i atal y firws marwol cymryd gafael yng Nghymru. Mae'r "Stop Ebola" posteri rhybudd llachar, sy'n cael eu hysgrifennu mewn tair iaith, yn cael eu rhoi wrth fynedfeydd o adrannau achosion brys ac unedau mân anafiadau yn rhanbarth Bwrdd Iechyd theAbertawe Bro Morgannwg.