Friday, 30 November 2012

Organ Donation: Opt OUT ?

Or be considered to have opted IN.... Captioned video for deaf/HI from the welsh minster...

VIDEO LINK

Welsh/Cymraeg


Neu yn cael eu hystyried i fod wedi dewis YN .... Fideo phenawdau ar gyfer pobl fyddar / HI gan weinidog cymru yn ...

LINK FIDEO

Reference