Tuesday, 22 January 2013

Welsh Health Consultation...

Blink and you will miss it !  Deaf in Wales really do need to get involved in this please don't ignore it.   HERE is the link.  Under pressure from campaigners the welsh Health Minister Leslie Griffiths has thrown open a new consultation process about patient issues in Wales,after doubts were expressed regarding previous consultation processes.  If you are deaf, HI and living in Wales tell the minister the problems you are having with access, and treatments be it with your GP, Local hospitals, clinics, arranging support etc  If you don't tell these people your access will be LESS, almost certainly withdrawn..  Need suggestions ?  Look no further than HERE

Thanks to DARG for the links...  The first question, why is the terminology made deliberately difficult for the deaf ?

Welsh/Cymraeg


Blink a byddwch yn gweld ei eisiau! Byddar yng Nghymru mewn gwirionedd oes angen i gymryd rhan yn yr os gwelwch yn dda peidiwch â'i anwybyddu. YMA yn y ddolen. O dan bwysau gan ymgyrchwyr y Gweinidog Iechyd Cymru Leslie Griffiths wedi taflu ar agor proses ymgynghori newydd am faterion cleifion yng Nghymru, ar ôl mynegwyd amheuaeth ynglŷn â phrosesau ymgynghori blaenorol. Os ydych yn fyddar, HI ac yn byw yng Nghymru yn dweud wrth y gweinidog y problemau rydych yn eu cael gyda mynediad, a thriniaethau boed gyda'ch meddyg teulu, ysbytai lleol, clinigau, trefnu ac ati chefnogaeth Os nad ydych yn dweud wrth bobl hyn bydd eich mynediad yn LLAI , bron yn sicr tynnu'n ôl .. Angen awgrymiadau? Edrychwch dim pellach na YMA

Diolch i DARG am y cysylltiadau ...Y cwestiwn cyntaf, pam ei wneud y derminoleg yn fwriadol anodd i'r byddar?